prevodjenje

Iskustvo

Preko 1000 zadovoljnih

klijenata u 25 godina rada

Kvaliteta

30 vrhunski obučenih

prevoditelja

Pouzdanost

Brzi, precizni

i diskretni

Naša misija je pružati usluge svih vrsta prevođenja i lekture pridržavajući se sljedićih principa: Visoka kvaliteta usluge, razvijena unutarnja kontrola rada, profesionalni pristup, strogo pridržavanje rokova, minuciozan pristup uputama naručitelja, fokusiranost na detalje, brzo i stručno rješavanje lingvističkih dvojbi i razvijanje mogućnosti suradnje s internim resursima naručitelja na većim projektima.

Uprava Princeps j.d.o.o.

sinergijaCBCOL

NAŠI

PREVODITELJI

Naši prevoditelji su većinom izvorni govornici stranih jezika, sudski tumači, diplomirani stručnjaci i magistri s višegodišnjim iskustvom u prevođenju i/ili specijalizacijom na polju pismenog i/ili usmenog prevođenja. Strog odabir prevoditelja, kao i korektan poslovni odnos s prevoditeljima, kontinuirana kontrola prijevoda i detaljna testiranja novih prevoditelja, osigurali su agenciji vrhunske suradnike koji jamče visoku razinu kvalitete obavljenog prijevoda. Naš tim se sastoji od prevoditelja koji se kontinuirano educiraju i usavršavaju, te što je posebno važno, specijaliziraju za uža područja kako bi što kvalitetnije prevodili i unutar specifičnih profesija (pravo, ekonomija, medicina, prirodne znanosti, razne društvene znanosti, tehničke profesije...)

 

 
konferencijski prijevod
prijevod web stranica
 • Pismeni prijevodi

  Pismeni prijevodi

  Prilikom pismenog prijevoda izvorni tekst i rezultat prijevoda su u pisanom obliku (npr svjedožba, knjiga, poslovno pismo, web stranice...). Kao obračunska jedinica se uzima prevoditeljka kartica (kompjuterski izračun, 1500 znakova s prazninama), a osim korektnog prijevoda, teži se i za grafičkom sličnošću prevedenog dokumenta s izvornim dokumentom (slike, tablice, boja, fontovi...)
 • Sudski prijevodi

  Sudski prijevodi

  Sudski prijevod je prijevod koji je obavila i svojim pečatom sudskog prevoditelja ovjerila osoba koja je ovlašteni sudski tumač. Ova vrsta prijevoda je neophodni uvjet u nekim slučajevima (npr. prijevodi u svrhu nostrifikacije inozemnih svjedožbi...)
 • Konsekutivni prijevodi

  Konsekutivni prijevodi

  Konsekutivno prevođenje je prevođenje pri kojem prvo govori izvorni govornik, dok prevoditelj zapisuje bilješke. Zatim (ponekad u unaprijed dogovorenim intervalima) riječ preuzima prevoditelj i na ciljnom jeziku iznosi sažetak prethodno izrečenog od strane originalnog govornika. Ovaj način je posebno pogodan za manje skupine slušatelja (npr. manji seminari i prezentacije) jer je proces sporiji od onog kod simultanog prevođenja.
 • Simultani prijevodi

  Simultani prijevodi

  Simultano prevođenje je posebno zahtjevan oblik prevođenja (zato se radi najčešće u paru) pri kojemu prevoditelj sjedi u posebnoj kabini te koristeći dodatnu audio opremu prevodi na ciljni jezik istovremeno slušajući govornika na izvornom jeziku. Ovaj način prevođenja je posebno pogodan za višejezične konferencije ili druge velike skupove.
 • "Chuchotage" prijevodi

  "Chucotage" ili šaptano prevođenje je posebno pogodno za poslovne sastanke ili veće skupove na kojima samo jedan govornik ne razumije jezik na kojemu se održava skup pa se samo za njega organizira ovaj način prevođenja pri kojemu prevoditelj prevodi samo za jednog govornika, "na uho". Ovo je vrlo brz način prevođenja u kojemu se manje pažnje polaže na doslovni prijevod, a više na prenošenje osnovnog smisla, kako bi se omogučilo brzo praćenje događaja.
 • Lektura

  Lektura

  Lektura je proces jezične kontrole gramatičke ispravnosti prevedenog teksta. Radi se o zahtjevnom poslu čija težina jako ovisi o kvaliteti prethodnog prijevoda, ali i o kvaliteti tj. stilskom izrazu samog izvornog teksta. Osim prijevoda, često je potrebno raditi i lekturu izvornih tekstova, koji nisu namijenjeni prevođenju, a taj će posao kvalitetnije obaviti netko drugi umjesto autora.
 • Korektura

  Korektura

  Korektura je proces uklanjanja greški u tipkanju (tipfelera), u interpunkciji, pravopisu i slično. Na primjer nepravilno napisano veliko i malo početno slovo, izostavljena točka ili zarez, krivo utipkano ili uzastopno ponovljeno slova... Za većinu jezika, korektura je, kao i lektura, uključena u cijenu našeg prevoda, ali ne za sve jezike, budući da je, kao i lekturu, obavljaju izvorni govornici.
 • Strojni prijevod

  Strojni prijevod

  Strojni prijevod je prijevod teksta s jezika na drugi jezik uz pomoć računalnog programa za prevođenje (postoje brojni programi za ovu namjenu). Ovaj pristup se primjenjuje kada je potrebno prevesti veću količinu teksta u kratkom vremenu, a korištenje većeg broja prevoditelja za prijevod istog teksta nije prihvatljivo jer se traži visoka ujednačenost, bilo stila bilo terminologije.  Naravno, konačnu kontrolu prijevoda i dalje vrši čovjek.
 • 1